: http://www.odnoklassniki.ru/

: http://vkontakte.ru/mvv235

(Live Journal): http://mvv235.livejournal.com/

 

29 2009 : http://kfinkelshteyn.narod.ru/Tzarskoye_Selo/Uch_zav/Nik_Gimn/Prezentasia_knigi2.htm

 

- 29.11.2012: http://polit.pro/stuff/29-1-0-9304

 

.. :

http://www.stihi.ru/poems/2000/03/15-06.html: -.

http://www.kulichki.com/death/koi/memento_mori2.htm: .

http://www.kulichki.com/death/koi/memento_mori3.htm: . .

http://www.kulichki.com/death/koi/memento_mori4.htm: .

http://users.i.com.ua/~srk/poetry/vladimirov/index.html: , -.

http://users.i.com.ua/~srk/trans/vladimirov/index.html: . .

 

 

 

( ).